Dla biznesu

Business

Dla biznesu

DLA BIZNESU

Od wielu lat prowadzę szkolenia, mentoringi i coachingi dla executive teamów, managerów wyższego i średniego szczebla, sama też jestem przedsiębiorcą z blisko 20 letnim doświadczeniem.

2000 +

godzin w roli coacha i teamcoacha

2000 +

godzin w roli trenera

500 +

godzin w roli mentora i superwizora

15 +

doświadczenia jako manager i przedsiębiorca

Wierzę, że odpowiedzią na dynamiczny, różnorodny, zmienny świat jest umiejętność życia w obecności, 

która pozwala na podejmowanie skutecznych decyzji w zgodzie
z potencjałem organizacji, zespołów
i indywidualnych osób.

I właśnie zapraszam swoich klientów,
do tego zapraszam też Ciebie.

OBECNOŚĆ

Obecność to stan w tu i teraz, który zaprasza nas do uważności zarówno na swoje myśli jak i swoje ciało, do kontaktu ze swoimi emocjami, uczuciami oraz intuicją. Obecność zaprasza do rozwoju konkretnych kompetencji w trzech przestrzeniach:

UMYSŁ

– Uruchamiamy Ciekawość, otwartość Żegnamy ocenianie.

Wspieram moich klientów w nauce zadawania pytań otwartych, pogłębiających, kwestionujących, aby uchwycić sedno. Umiejętność zdystansowania się do swoich opinii i poglądów na rzecz wejścia w dialog to również kompetencja, która warto rozwijać w tej przestrzeni. Wyjście z przestrzeni ja i otwarcie się na przestrzeń my pomaga budować relacje, współpracę i otwierać się na współdziałanie

SERCE

– Zapraszamy
wrażliwość, intuicję i emocje

Wspieram moich klientów w kontakcie ze sobą i swoimi emocjami, wspieram ich w odkrywaniu emocji, umiejętnym nazywaniu ich, czuciu i wyrażaniu, ale również traktowaniu jako sojuszników. W tej przestrzeni pracujemy również nad rozwojem empatii, umiejętności współodczuwania. Uruchamiamy w tym miejscu intuicję, dialog z poziomu serca, a nie tylko umysłu.

WOLA

– Wychodzimy
odważnie poza schematy. Porzucamy lęk.

Wspieram moich klientów w widzeniu siebie, sytuacji, zespołu, organizacji jako elementu większej całości. Poprzez rozwój widzenia systemowego, czucia systemowego poszerzamy perspektywy ucząc się uwzględniać wiele perspektyw, aby celnie
podjąć decyzje. To też miejsce, gdzie rodzi się prawdziwe przywództwo.

JAK MOŻESZ UCZYĆ SIĘ OBECNOŚCI ZE MNĄ:

SESJE EXECUTIVE I BUSINESS COACHINGU

Sesje skierowane na rozwój kompetencji liderskich, w których wykorzystuje narzędzia do pracy w trzech przestrzeniach obecności, ale również podejście i wiedzę na temat nowoczesnego przywództwa.

WARSZTATY I PROGRAMY
ROZWOJOWE DLA LIDERÓW

Prowadzę warsztaty skoncentrowane na rozwoju konkretnej umiejętności przywódczej bądź też tworzę programy rozwojowe z wykorzystaniem różnych technik blended learning zorientowanych na uczenie nowoczesnego przywództwa zgodnie z podejściem Alana Seale’a twórcy Transformującej Obecności i Otto Scharmera, Twórcy Teorii U.

SESJE TEAM
COACHINGU

Sesje dla liderów nakierowane są na uczenie przez działanie.
Podczas spotkań facylituje proces, w którym uczestnicy rozwijają kompetencje przywódcze i jednocześnie kreują innowacyjne rozwiązania dla złożonych i niejednoznacznych
wyzwań biznesowych.

SESJE ACTION LEARNING
I CASE CLINIC

Sesje dla zespołów, których celem jest podniesienie jakości pracy zespołowej, by wzmocnić  realizowanie założonych celów biznesowych. Podczas sesji pracujemy m. in z tematem poprawy współpracy i współdziałania, budowania lepszych relacji pomiędzy członkami zespołu i innymi interesariuszami tworząc włączającą kulturę pracy.

INKLUZYWNY LIDER

Warsztaty przybliżające tematykę diversity and Inclusion.
Umiejętność wykorzystania różnorodności w zarządzaniu pozwala osiągać organizacjom znacznie bardziej złożone cele i zwiększyć efektywność, ale tylko wtedy kiedy uwzględnione są atuty różnych punktów widzenia i sposobów działania. Inkluzywności, czyli włączania da się nauczyć 🙂

Chcesz 
dowiedzieć się 
więcej?

OPINIE O PRACY ZE MNĄ: